X
تبلیغات
زولا

1- زیبایى سیما: سئل على بن حسین (علیه السلام ): ما بال المتهجدین باللیل من اءحسن الناس وجها؟ قال : لانهم خلوا بالله فکساهم الله من نوره از امام سجاد (علیه السلام ) پرسیدند: چرا صورت اهل نماز شب از طراوت و زیبایى ویژه اى برخوردار است ؟امام (علیه السلام ) پاسخ داد: زیرا آنها با خداى خود خلوت کرده اند و خدا هم آنان را با نور خود مزین ساخته است  

- نشاط روحى :
عن النبى (صلى الله علیه و آله ): قال یا على ثلاث فرحات للمومن : لقاء الاخوان ، الافطار من الصیام ، والتهجد من آخر اللیل  پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله ) به امیرالمومنین (علیه السلام ) فرمود: سه چیز مایه انبساط خاطر و باعث شادى مومن است : 1- دیدار دوستان ، 2- افطار کردن روزه ، 3- عبادت و شب زنده دارى در پایان شب  

3- سرگرمى سالم :
قال الباقر (علیه السلام ): لهو المومن فى ثلاثه اءشیا: التمتع بالنساء و مفاکهة الاخوان و الصلاة باللیل . امام باقر (علیه السلام ) فرمود: بازى و سرگرمى مومن در سه چیز است : 1- کامجویى از همسر، 2- شیرین کارى در جلسه دوستان ، 3- خواندن نماز شب  

4- آمرزش :
عن الصادق (علیه السلام ) قال : صلاة المومن باللیل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار.  امام صادق (علیه السلام ) فرمود: نماز شب گناهان انسان را از بین مى برد 

5- سلامتى و عافیت بدن :
و فى الحدیث : الصوم والسفر و صلاة اللیل و امرار الید فى موضع السجود و المسح بها الوجه و ما نالته من البدن و البدئة بخنصر الید الیسرى فى تقلیم الاظفار والختم بخنصر الیمنى . در حدیث آمده است : روزه و مسافرت ، و نماز شب ، و دست کشیدن بر پیشانى و مسح صورت ، و کوتاه کردن ناخن از انگشت کوچک دست چپ و ختم آن به انگشت کوچک دست راست از عوامل تندرستى به حساب مى آیند 

6- افزایش رزق و روزى :
لا تدع قیام اللیل ، فان المغبون من حرم قیام اللیل . ان الرجل لیکذب الکذبة فیحرم بها صلاة اللیل ، فاذا حرم صلاة اللیل حرم بها الرزق . لیس منا من لم یصل صلاة اللیل  امام صادق (علیه السلام ) فرمود: از نماز شب دست برمدار زیرا کسى که از نماز شب باز ماند زیانکار است ، و بسا انسان در زندگى مبتلا به دروغ گفتن مى شود و از خواندن نماز شب محروم مى ماند و از رزق و روزى حلال او کاسته مى شود. و نیز امام (علیه السلام ): از ما نیست آنکه اهل نماز شب نباشد 

7- خشنودى خدا:
عن النبى (صلى الله علیه و آله ) قال : ثلاثة یضحک الله الیهم : الرجل اذا قام باللیل یصلى ، والقوم اذا صفوا فى الصلاة و القوم اذا صفوا فى قتال العدو پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله ) فرمود: سه گروهند که خداوند از آنان خوشنود است : 1- کسى که نماز شب مى خواند 2- جمعى که نماز جماعت تشکیل مى دهند، 3- دسته اى که در برابر دشمن ، در راه خدا صف آرایى کرده اند 

8- رفع کسالت ها:
عن الصادق (علیه السلام ) قال : علیکم بصلاة اللیل ، فانها سنة نبیکم و داءب الصالحین قبلکم و مطردة الداء عن اجسادکم امام صادق (علیه السلام ) فرمود: بر شما باد به خواندن ((نماز شب )) زیرا این عمل ، سنت پیامبر شما و سیره صالحان و راستان است و بدن شما را از کسالت دور مى سازد 

9- پرداخت قرض ها:
عن الصادق (علیه السلام ) قال : صلاة اللیل تحسن الوجه و تحسن الخلق و تطیب الریح و تدر الرزق ، وتقضى الدین ، و تذهب بالهم ، و تجلو البصر امام صادق (علیه السلام ) فرمود: نماز شب باعث زیبایى سیما، و نیکویى اخلاق و خوشبویى بدن و فراوانى رزق و مایه اداى ((قرضها)) و موجب از بین رفتن غم و باعث تقویت نور چشم است  

10- نورانیت منزل :
عن الصادق (علیه السلام ) قال : ان البیوت التى یصلى فیها باللیل بتلاوة القرآن تضى لاهل السما کما تضى نجوم السماء لاهل الارض  امام صادق (علیه السلام ) فرمود: خانه اى که در آن نماز شب خوانده مى شود و تلاوت قرآن مى گردد در نظر اهل آسمان نورانى است . چنانکه اهل زمین ، نورانیت ستارگان را مى بینند 

11- نورانیت دل :
عن النبى (صلى الله علیه وآله ) قال : یا على خمسة تنور القلب : کثرة قرائة قل هو الله اءحد، و قلة الکلام ، و مجالسة العلما، و الصلاه فى اللیل : و المشى الى المساجد پیامبر اکرم (صلى الله علیه آله ) فرمود: یا على پنج چیز دل را نورانى مى کند: 1- کثرت تلاوت سوره قل هو الله احد، 2- کم گویى ، 3- مجالست با علما، 4- نماز شب ، 5- گام نهادن در راه مسجد. 

12- خشنودى در قیامت :
عن الصادق (علیه السلام ) قال : کل عین باکیة یوم القیامة الا ثلاثه : عین غضت عن محارم الله و عین سهرت فى طاعة الله و عین بکت فى جوف اللیل من خشیة الله  امام صادق (علیه السلام ) فرمود: در قیامت همه چشمها گریان است مگر سه چشم :1- چشمى که از (دیدن و نظر به ) آنچه خداوند حرام کرده بر هم نهاده شده . 2- چشمى که در راه طاعت خداوند بیدارى کشیده ، 3- چشمى که در دل شب از ترس خدا گریسته است

 فواید دیگر نماز شب
دوستى خدا
یابن عمران ، کذب من زعم انه یحبنى فاذا جنه اللیل نام عنى ؛ الیس کل محب یحب خلوة حبیه ؟ ها اناذا یا ابن عمران مطلع على احبائى اذا جنهم اللیل حولت ابصارهم فى قلوبهم و مثلت عقوبتى بین اعینهم یخاطبونى عن المشاهدة و یکمونى عن الحضور یابن عمران هب لى من قبلک الخشوع و من بدنک الخضوع و من عینیک الدموع فى ظلم اللیل وادعنى فانک تجدنى قریبا مجیبا اى پسر عمران ، دروغ مى گوید آن کسى که گمان مى کند مرا دوست دارد در حالى که چون شب فرا مى رسد از من چشم مى پوشد و به خواب مى رود! آیا نه مگر چنین است که هر عاشقى خلوت با معشوقش را دوست مى دارد؟ هان اى پسر عمران ، این منم که بر دوستانم مطلعم ؛ چون شب آنان را فرا گیرد و چشم دلشان را دگرگون مى سازم (که جز من چیزى نمى بینند) و عقوبتم را در مقابل دیدگانشان مجسم مى کنم (بدان گونه که ) از راه شهود و رویارویى با من به مخاطبه مى پردازند و حضورا با من به گفتگو مى نشینند.اى پسر عمران ، در دل شبهاى تار از دلت خشوع و از تنت خضوع و از چشمانت قطرات اشک نثار من بنما و مرا بخوان که مرا به خود نزدیک و اجابت کننده دعوتت خواهى یافت .