X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن

                                                    همه ساله حج نمودن سفر حجاز کـردن

شب جمعه ها نخفتن بخدای راز گـــفتن

                                                    به مساجد و معــابر همه اعتکاف جستن

زوجود بی نیــــازش طـــلب نیاز کــــردن

                                                    زمنـــاهی و مــــلاهی هـمه احتراز کردن

زمـــدینه تا به کــــعبه سرپا برهـنه رفتن

                                                    دو لــب از برای لبــیک به وظــیفه باز کردن

به خدا کــه هیــچ یک را ثـمر آنقدر نباشد

                                                    که بـــروی نا امـــیدی در بـسته باز کردن

فضیلت نماز واقعی از دیدگاه روایت

فرشته ای به نام سخائیل

از ابن عباس روایت است:  حضرت رسول خدا (ص) فرمودند : خدای متعال فرشته ای دارد که سخائیل یا سنخائیل نامیده می شود ، وقت هر نماز برائت هایی برای نماز گزاران از پروردگار عالمیان می گیرد پس مومنین وقتی صبح به پا خاسته وضو گرفته و نماز می خوانند او برائتی از خدای متعال برای آنان می ستاندکه درآن نوشته شده است:« منم خداوند باقی و پایدار ، ای بزرگان و کنیزان من شما را در حرز و حراست قرار داده و تحت کنف حمایتم گردانیده ام به عزتم سوگند هرگز شما را بی یاور نخواهم گذاشت و تا ظهر گناهانتان آمرزیده است ».

هنگامیکه ظهر شد و مومنین به پا خاسته وضو می گرفته نماز خواندند برائت دوم از خداوند برای آنها می گیرد که در نوشته شده است : « منم خداوند قادر و توانا ، ای بندگان من ، گناهان شما را تبدیل به کارهای نیک گردانیده بدیهایتان را آمرزیده ام و شما را در خانه جلال و عظمتم داخل گردانیدم.» هنگامیکه عصر شد به پا خاسته وضو گرفته ، نماز می خوانند برائت سوم را از خداوند غز و جل برای آنان می گیرد که در آن نوشته شده است :« منم خداوند جلیل و بزرگوار که یادم بزرگ است و سلطنت پادشاهی ام عظیم ،ای بندگان من ، بدنهای شما را بر آتش حرام گردانیده و شما را در جایگاه ابرار و نیکان جای دادم و به رحمت خویش شر اشرار از شما دور نمودم.»

هنگام نماز مغرب ، که مومنین به پا خاسته وضو گرفته و نماز خواندند برائت چهارم از خداوند عز و جل برای آنان می گیرد که در آن نوشته است :« منم خداوند جبار بزرگ متعال، ای بندگان من ، فرشتگانم از نزد شما با خرسند ی و خشنودی بالا آمدند ، بر من سزاوار است که شما را خشنود و خرسند سازم و هر چه آرزو دارید در روز قیامت به شما عطا کنم.»

هنگامیکه وقت نماز عشا رسید و آنان به پا خاسته و وضو گرفته و نماز خواندند، برائت پنجم از خداوند عز و جل برای آنان می گیرد که در آن نوشته شده است : « منم خدایی که معبودی جز من نیست ای بندگان من در خانه هایتان طهارت نموده به خانه های من (مساجد) رفتید مشغول ذکر و یاد من شده حق مرا شناختید نمازهایی که بر شما واجب کرده بودم ادا نمودید، شما را گواه می گیرم ای سخائیل یا همه ی فرشتگان به راستی که من از آنان خرسند و خشنود گردیدم.»

حضرت فرمودند: آنگاه سنخائیل هر شب بعد از نماز عشا  سه بار ندا می کند : ای فرشتگان خدا به درستی که خداوند تبارک و تعالی نمازگزاران موحد را آمرزیده پس فرشته ای در آسمانهای هفتگانه نمی ماند مگر اینکه برای نمازگزاران طلب آمرزش و استغفار می نماید.

و فلسفه نمازی که مسلمانان روزانه پنج بارمی خوانند می تواند چنین باشد رسول خدا (ص) ضمن تمثیل این که فرض کنید در برابر خانه شما نهری روان است و هر روز پنج بار در آن شستشو کنید آیا چیزی از آلودگی در تن شما می ماند و فرمودند نمازهای پنجگانه همین اثر را دارد با پنج بار نماز در روز خداوند لغزشهای آدمی را پاکیزه می کند .

حق نماز این است که بدانی نماز ورود به درگاه الهی است و تو در نماز دربرابر خدا می ایستی و شایسته است راغب ، راهب ، خائف ، امیدوار چون بنده ذلیل و سر به زیر با خشوع و فروتنی بایستی و با او راز و نیاز کنی چرا که ، تنها او است که تو را از گناهانی که به پرتگاه نابودیت کشانده رهایی خواهد بخشید و لا غیر.

حضرت رسول گرامی اسلام (ص) در مسجدی که گروهی از یاران حضرتش آنجا بودند فرمودند: می دانید پروردگارتان چه فرموده ؟ و چه دستور داده است ؟ گفتند خداوند و پیامبرش بهتر می داند . فرمود : «همانا پروردگارتان می فرماید : هر کس محافظت نماید نماز های پنجگانه را و آنها را در وقت به جای آورد در قیامت ملاقات مرا می کند در حالی که برای او نزد من عهدی است که داخل بهشت اش کنم و هر کس آنها را در وقت خود به جای نیاورد و محافظت در آنها نداشته باشد آن دیگر به خودم مربوط است اگر بخواهم عذابش کنم و اگر بخواهم می آمرزم .

رسول خدا (ص) فرمودند دو رکعت نمازی که سبک و مختصر با تامل در عظمت خدا باشد بهتر است از ایستادن یک شب تا صبح به عبادت و نماز "در حالیکه بدون تفکر و اندیشه و از روی غفلت باشد".

نماز انسان را دعوت می کند که در محضر مالک احیاء و اموات حاضر شود پس بایستی با کمال میل و رغبت و توجه به سوی آن مبادرت نمود .

رسول خدا (ص) هنگام رحلت فرمود : نیست از من کسی که خفیف شمارد نمازش را"