X
تبلیغات
زولا

زمانیکه آقای  استفان کاوی  در دهه 1970 روی پروژه دکتری خود کار می کرد ، ادبیات موفقیت 200 سال گذشته رامورد بررسی قراردادکه نتیجه این بررسی کتاب  “هفت عادت انسانهای بسیار موثر” می باشد که با فروش بیش از 15 میلیون جلد ،  هنوز هم در زمره پر فروش ترین کتب جهان قرار دارد.  بنا به نظر نگارنده کتاب ( آقای دکتر کاوی ) هر کسی اصول فکری و شخصیت خاص خود را دارد که با کمک آن دنیا را می بیند و دنیای ایده ال خود را ترسیم می کند.وی اظهار می دارد “ نحوه نگاه ما به دنیا ، ریشه و اساس طریقه  تفکر ماست. با توجه به تاثیرذهنیات هر شخص روی برخورد وی با دیگران و بالطبع برخورد دیگران با وی ، کاوی تاکید دارد که هر برنامه موثری باید با دیدگاه “حرکت از درون به بیرون” شروع شود و نباید به مشکلات خود به چشم یک شیئ خارجی نگاه کرد .  روش “حرکت از درون به بیرون” می گوید که : ” اگر می خواهید خانواده شادی داشته باشید ، شخصی باشید که نیروهای مثبت ایجاد میکند و بجای تقویت نیروهای منفی آنها را دفع می کند. اگر می خواهید آزادی بیشتری داشته باشید ، شخصی مسئولیت پذیرتر و  مفیدتر بوده و با همکارانتان مشارکت کاری داشته باشید.  اگر می خواهید به شما اعتماد کنند ، قابل اعتماد شوید. و...  در نهایت پس از بحث در ارتباط با اهمیت اصول فکری و شخصیت افراد و نیز نحوه شروع حرکت (“حرکت از درون به بیرون”) بهطرح عادات هفت گانه خویش پرداخته است.

مروری بر هفت عادت

 شخصیت  هر کس مجموعه ای از عادات می باشد و عادات نقش مهمی در زندگی ما دارند.عادت شامل: دانش ، مهارت و آرزو می باشد .دانش این امکان را به ما می دهد که بدانیم چکار باید بکنیم ، مهارت توان اجرای کار است و آرزو انگیزه انجام کارها می باشد.هفت عادت ، ما را از مراحل زیر خواهد گذراند .

  1 – وابستگی : ذهنیت و شخصیتی است  که با آن بدنیا آمده ایم و انتظار داریم  که دیگران به ما کمک کنند.

  2 – استقلال : ذهنیتی است که بر مبنای آن بتوانیم خودمان تصمیم بگیریم و از خود مراقبت  کنیم.

  3 – اتکاء متقابل: ذهنیتی است که بر مبنای آن با دیگران همکاری می کنیم تا به چیزی

دست یابیم که بصورت مستقل توان دستیابی به آن را نداریم.

-         سه عادت اول ، روی تسلط بر خویشتن تمرکز دارد. که همان دسترسی به موفقیتهائی است که برای انتقال از مرحله لازم است.

-         سه عادت بعدی (عادات 4و5و6) ما را بسوی اتکاء متقابل رهنمون می سازد.

-         عادت هفتم بیانگر بازسازی و بهبود مستمر می باشد که همان ایجاد ظرفیت کاری و تولیدی در پرسنل می باشد.

عادت 1 : اهل عمل باشید

می توان در زندگی واکنش گرا بود . اگر هوا خوب باشد ، خوشحال شده و اگر هوا بد باشد ناراحت خواهیم شد . اگر مردم با ما خوب برخورد کنند ،خوبیم و اگر بد برخورد کنند ،احساس بدی داریم و واکنش دفاعی را اتخاذ خواهیم کرد. ما همچنین می توانیم در زندکی عمل گرا بودن را انتخاب کنیم و به شرایط اجازه ندهیم تا به ما تحمیل کنند که باید چه احساسی داشته باشیم. اولین عادت انسانهای بزرگ ، اهل عمل بودن است. آنها با توجه به ارزشها که مستقل از وضعیت هوا ، برخورد دیگران و ... می باشد، عمل می کنند. انسانهای اهل عمل از منابع و توان فکری خود استفاده می کنند تا راه حل پیدا کنند و نه اینکه تنها به گزارش کردن مشکل بسنده کرده ، منتظر حل مشکل توسط دیگران باشند. زمانیکه ما تصمیم می گیریم اهل عمل باشیم ، نوع مسائلی که باید روی آنها متمرکز شویم بسیارمهم خواهند شد.موضوعات زیادی در زندگی ما وجود دارند که غالبا به همه آنها مسلط نیستیم.می توان دایره ای کشید که حوزه مسائل مرتبط به ما را معلوم کند، و نیز دایره ای در داخل آن رسم کرد که بیانگر حوزه ای باشد که تحت کنترل و تسلط ما است.انسانهای اهل عمل ،فعالیتهای خود را روی مسائلی متمرکز می کنند که تحت کنترل آنهاست و در طی زمان تلاش در توسعه این حوزه می کنند.انسانهای واکنش گرا ،اغلب روی مسائلی متمرکز می شوند که تسلط و کنترلی روی آنp>

نوشته شده توسط: اکبر شعبانی@name | چاپ یادداشت | نظرات[1]